-วิธีการเข้าร่วมแข่งขัน

ระเบียบการเปิดรับผลงาน【รางวัลวรรณกรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติรุ่นที่ 2】

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

 • ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ แรงงานต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ที่ใช้(หรือเคยใช้)ชีวิตอยู่ในไต้หวัน

ผลงานที่รับสมััคร

 • ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
  ตัวอักษรคอร์เดีย นิว ขนาด ๑๖ พอยท์ (ไม่จำกัดรูปแบบเรียงความ ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น)
 • เขียนผลงานโดยใช้ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาตากาล็อก

เกณฑ์การพิจารณา

 1. รอบคัดเลือก:˙
  เปิดรับประกวดแรงงานต่างชาติเป็นกรรมการตัดสินผลงานในแต่ละภาษา แต่ละภาษาคัดเลือก5~10ท่าน แต่ละท่านสามารถเสนอบทความได้ 10ฉบับ สำหรับ 10ฉบับ(มากที่สุด)ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้ารอบการประกวด  โดยอาศัยจำนวนบทความทั้งหมด1/10ของจำนวนที่เข้าแข่งขันการประกวดเป็นจำนวนผู้เข้ารอบต่ำสุดและ 10ฉบับจะเป็นจำนวนบทความที่จะได้เข้ารอบการคัดเลือกสูงสุด  เช่น ส่งผลงานบทความ75ฉบับ จะคัดเลือก7ฉบับเข้าสู่รอบคัดเลือกและถ้าส่งผลงาน120ฉบับก็จะคัดเลือกเพียง10ฉบับเข้าสู่รอบคัดเลือกเช่นกัน จะทำการคัดเลือกให้เหลือ(มากที่สุด)เพียง40ฉบับจากทั้งหมด4ประเทศด้วยกัน
 2. รอบตัดสิน : กรรมการหารือในที่ประชุมแล้วลงคะแนน
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประกาศรางวัล

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเว็บไซต์ของกิจกรรมนี้ และโทรศัพท์แจ้งผู้ได้รับรางวัล


เกณฑ์การให้รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล พร้อมเงินสด1แสนเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
 • รางวัลกรรมการ: 1รางวัล พร้อมเงินสด8หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
 • รางวัลดีเด่น : 3 รางวัล  พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลกรรมการรุ่นใหม่สมัยที่2: 3 รางวัล ,เงินรางวัล2หมื่นเหรียญเอ็นทีและถ้วยรางวัล1ถ้วย (NEW!!)
 • ˙รวมเงินรางวัล : ทั้งหมด 3แสนเหรียญ

วันหมดเขตรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้~5/31

วิธีการสมัคร

 • สมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้น
 • เว็บไซต์ที่สมัคร :สมัครและส่งผลงานออนไลน์
 • หลังการส่งผลงานแล้ว  จะได้ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานรหลังเวที บทความจึงจะถูกโพสขึ้นไปในเว็ปไซท์  ห้ามส่งผลงานซ้ำ

ข้อควรระวัง

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามคัดลอก แอบอ้าง หรือละเมิดสิทธิ มิฉะนั้น นอกจากจะถูกยกเลิกคุณสมบัติ คืนเงินราลวัล ถ้วยเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณแล้ว ผู้สมัครยังจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างทางกฎหมาย
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเก็บต้นฉบับไว้เอง ไม่ว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่จะไม่มีการคืนต้นฉบับ ทุกคนส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากกรรมการตัดสินว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถตัดสินรางวัลนั้นเป็นโมฆะ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิ์ในทรัพย์สิน และได้มอบสิทธิ์ให้ผู้จัดกิจจกรมใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูปแบบใดก็ได้ โดยไม่ต้องชำระภาษีอื่นๆ
 5. ผู้ที่ได้เงินรางวัลเกิน 2 หมื่นเหรียญไต้หวัน จะถูกหักภาษีเงินได้ ตามที่กฎหมายบังคับ
 6. ผลงานที่ส่งประกวด เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะเลือกวันประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ
 7. ผู้เข้้าแข่งขันเท่ากับผู้ที่ยอมรับข้อกำหนดการในการแข่งขัน หากขาดตกบกพร่อง ผู้จัดกิจกรรมสามารถแก้ไขและประกาศได้ทุกเมื่อ


【第二屆移民工文學獎】 徵件簡章

參選資格
 • 在台生活(或曾經在台)之新移民、移工、及新移民二代。
甄選作品
 • 3,000字內(文體不限,每人限投一篇);
 • 以越文、泰文、印尼文、菲律賓塔加洛文(Tagalog)書寫之作品。
評審辦法
 1. 初選:
  公開徵求各語移民工自薦擔任母語評審,各語遴選5~10位,每位提名10篇,得分最高之10篇(最多)獲得入圍資格。以各語投稿件數的1/10作為入圍名額下限,10篇為上限,例:投稿75件,取7件作品入圍;投稿120件,取10件作品入圍,4國總計40篇(最多)。
 2. 決選:評審會議討論、投票表決。
 3. 得獎名單出爐。
得獎公佈
 • 得獎名單將公佈於本活動官網,並個別以電話通知得獎人。
獎勵辦法
 • 首獎:一名,獎金NT$ 10 萬,獎杯乙座。
 • 評審獎:一名,獎金NT$ 8 萬,獎杯乙座。
 • 優選:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。
 • 高中生評審獎:三名,獎金NT$ 2 萬,獎杯乙座。(NEW!!)
 • 總獎金:共計NT$ 30 萬。
收件截止日期
 • 即日起至5月31日止。
報名方式
 • 一律線上報名與投稿
 • 投稿後,經由後台工作人員檢驗,文章才會公開於網站,請勿重複投稿。
注意事項

 1. 參選作品禁止抄襲、冒名、侵害他人著作權之情事,違者除取消資格、追回獎金、獎杯、獎狀,一切法律責任皆由參賽者自行負責。
 2. 參選作品請自留底稿,不論入選概不退件。每人限投一件作品。
 3. 參賽作品如經評審決議未達標準,得從缺。
 4. 參賽作品享有著作人格權及著作財產權,並授權主辦單位用於任何形式之推廣、出版、發表,不另付稿酬版稅。
 5. 獎金超過新台幣NT$ 2 萬元以上者,依稅法相關規定代扣稅額。
 6. 參選作品經評委會評定後,將擇期公開舉行頒獎典禮。
 7. 參選者視為認同本徵文辦法之規定,如有未盡事宜,得隨時修正公佈之。