หัวเรื่อง..อาหารเพื่อสุขภาพ

2015-5-13 / 即阿密 นายวิทย์ ศรีคำ /  หัวเรื่อง..อาหารเพื่อสุขภาพ  / ไทย 泰國 / เรือนจำไทเป 台北監獄


เมื่องไทยเรานี้บงชี้ว่า                       ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
ผักสวนครัวรั้วกินได้ในทุกคราว                เพียงโน้นน้าวเก็บมาใช้อยู่ใกล้ตัว
อีกอาหารประจำภาคมีมากนัก                 คนรู้จักอาหารไทยลือไปทั่ว
ทั้งต้มแกงแข่งเขาได้เราไม่กลัว                  ชื่อว่าครัวของคนไทยไม่เป็นรอง
มีตำหรับตำราปรุงอาหาร                   พร้อมคาวหวานกินก็ได้ขายก็คล่อง
ของกินเล่นขนมไทยห่อใบตอง                  รับแขกต้องลองเสี้ยงด้วยเมียงคำ
พร้อมผักพืชสมุนไพรในอาหาร                จะต้องการอย่างไรดั่งใจพร่ำ
ธาตุเจ้าเรือนธาตุดินหรือธาตุน้ำ                ธาตุไฟทำได้เหมาะจำเพราะตน
บ้านเมื่องไทยอยู่ระหว่างกลางแมกไม้           พร้อมพืชผักลงไว้ให้ได้ผล
ทั้งไม้หอม สมุนไพรไม้มงคล                  ยามได้ยล สุขฤดีวิถีไทย เอย....


เลิกเหล้าวันนี้ ชีวิตที่ดียังไม่สาย

เลิกเถอะเลิกเหล้าหรือที่กันว่าสุรา                    
เลิกเถอะสุรามันจะนำพาให้เงินตราหมดหาย
เลิกเถอะเลิกน้ำเมาที่จะพาให้เราเข้าอบายมุก          
เลิกเถอะเลิกเมาแล้วขับจะถูกไปอยู่ในห้องขัง
เลิกเถอะเลิกน้ำเมาที่ทำให้ชีวิตคนอื่นดับหาย            
เลิกเถอะสุรามันจะพาให้ครอบครัวมลาย
เลิกเถอะเลิกหลงใหลกับน้ำเมาได้จะดี                        
เลิกเถอะเลิกเหล้า จับแก้วและขวดเบียร์
เลิกเถอะเลิกกับริส์ซึ่มทั้งหลาย แหล่                            
เลิกเถอะเลิกแบ่งน้ำเมาให้เพื่อนรักได้ดื่มกิน
เลิกเถอะเลิกรินเหล้าลงแก้วน้อยแต่ใจใหญ่                
เลิกเถอะเลิกล้อมวงโก้งสุรามันน่าอาย
เลิกเถอะเลิกนัดชวนเพื่อนชนแก้วล้อมวงเหล้า          
เลิกเถอะเลิกทำให้เกิดเรื่องเศร้าจากฤทธิ์สุรา
เลิกเถอะเลิกบังคับตอนเพื่อนบอกว่าไม่ดื่ม              
เลิกเถอะเลิกพูดว่า  เพื่อนข้าไม่มีน้ำใจ
เลิกเถอะเลิกดื่มเหล้ามันจะทำให้เจ้าจากดีกลายเป็นเลว  
เลิกเถอะเลิกเมาให้หายขาดในวันนี้
เลิกเถอะเลิกเหล้าวันนี้ชีวิตที่ดียังไม่สาย          
เลิกสุราวันนี้ได้เริ่มชีวิตใหม่  คนที่สุขใจคือคนในครอบครัวตน..


ในโลกนี้

ในโลกนี้ไม่มีของฟรี     ต้องทำดีลงแรงแข็งขัน      จึงงอกเงยดอกผลแบ่งปัน 
ทำดีไม่แบ่งชนชั้นได้ดี       ในโลกนี้ไ ม่มีของแจก        ที่ไม่มีแลกในวิถี
เพราะมักถอนทุนกลับมี     ต้องก่อหนี้พะรุงพะรัง       ในโลกนี้มีแต่การค้า
ต่างมองหากำไร เพ้อคลั่ง     มองตัวเลขสำศัญน่าชิงชัง    เหนือผู้คนยืนนั่งตาดำๆ
ในโลกนี้ไม่มีลาภลอย   ไม่มีผลไร้เหตุคอยหนุนเช้าค่ำ   ไม่มีนะฟ้าประทานพ้นระกำ
มีแต่ย่ำเหตุประทาน        บันดาลด้วยมือ      ในโลกนี้มีความยุติธรรม 
คนพูดพร่ำมากหน่อยไม่ถือ    ยอมได้ผลน้อย กว่าทำฝึกปรือ   คนทำคือพระเจ้าเฝ้าเขียนตน..