จะไม่เลือกทางนี้ เรือนจำ2014-05-29 /  ทศพล   น้อยบุตรแก้ว / จะไม่เลือกทางนี้  เรือนจำ / ไทย 泰國 / เรือนจำไทเป

โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบสนุกสนานชอบโลนโพน ชอบช่วยเหลือทุกคน อ่อนน้อมถอมตน ไม่ชอบไปรุกรานเบียดเบียนใคร ปฎิบัติตัวอยู่ในลักษณะที่ดี ไม่ชอบทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเป็นเช่นนี้ตลอดมา ก่อนที่ผมได้จากเมืองไทยมาเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไต้หวันผมมีภรรยาและลูกสาว ด้วยความเป็นอยู่ทางสังคมและความต้องการปัจจัยต่างๆ ของผมและครอบครับ ปี92 ดือน5 ทำให้ผมต้องจากพวกเขามาทำงานที่ไต้หวัน สถานที่ทำงานผมอยู่ที่ไทหนาน เป็นโรงงานผลิตเส้นใยพลาสติกได้เงินเดือน15000 บาท จุดหมายของผมเพื่อเปิดร้านขายผ้าไหมให้ภรรยาของผม เธอเก่งในด้านออกแบบลวดลายผ้าไหม เธอทำผ่านมาแล้ว100-200 ลายแล้วครับ และเธอก็ได้ฝึกชาวบ้านท่อผ้าจนนับไม่ถ้วน ผมอยากใด้เงินเพื่อเปิดร้านขายผ้าใหมให้ภรรยาผม
เพื่อเธอจะได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์บนเนื้อผ้าให้ผู้คนได้ชื่นชม ผมอยากให้คนที่ผมรักมีความสุขกับการทำงาน มันเป็นความหวังสูงสุดของผมและทำให้ผมได้เข้ามาทำงานในครั้งนี้ ผมต้องจากพ่อแม่ลูกเมียจากบ้านเข้ามาที่ไต้หวัน แล้วต้องพบกับการปรับตัวที่ไม่ง่ายเลย ทั้งทางด้านภาษาประเพณีและมารยาททางสังคม เพื่อนแรงงานไทยที่เข้ามาอยู่ก่อนเมื่อได้พบกับพวกเขาก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอบอุ่น พวกเขาจะให้คำปรึกษา แนะนำ พาไปเทียวตามสถานที่ต่างๆหลายต่อ
หลายครั้งจนผมทำให้ผมคุ้นเคย และจำได้หลาย ๆ ที่ทำให้ผมประทับใจ ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีไมตรีที่ดีต่อกันและเข้าใจในเรื่องแรงกดดันต่าง ๆ 
ปัญาหาหลักที่แรงงานต่างชาติต้องเผชิญคือ เรื่องเงินที่ยืมเข้ามาก่อนเมื่อทำงานได้เงินเดือนก็ต้องส่งเงินใช้หนีเขาช่วงนี้แหละครับที่ทุกคนและคนทางบ้านรู้สึกเป็นหว่ง ว่าแล้วก็มาเรื่องนี้เลยครับ บางคนถือว่าเข้ามาทำงานก่อนไม่มีเหตุผลจะพูดจะด่าหรือแสดงกิริยาแบบป่าเถื่อนโดยไม่นึกถึงคนเขาจะเป็นอย่างไรการทะเลาะในกลุ่มคนงานไทยก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ผมก็เป็นเพราะเหตุนี้ พวกเข้ากล้าหาญเกินไปชอบวิ่งไล่ทำร้ายร่ายกายคนไทยด้วยกันเองบ่อย ๆ และผมก็อยู่ในกลุ่มที่เขาทำร้ายด้วยจนทำให้ผมควบคุมตนเองไม่ได้เพราะความแค้นเคืองที่สะสม ผมจึงทำร้ายเขาจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุดผมเข้ามอบตัวมารู้ที่หลังเข้าเสียชีวิตแล้ว ผมถูกศาลตัดสิ้นโทษตลอดชีวิต
ผมไม่เชื่อเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมได้ คนงานไทยทำร้ายกันเอง ใช่ครับนั้นเป็นการกระทำของคนโง่จริง ๆ หลังจากที่ผมถูกกักกันอยู่ในเรื่อนจำนานพอที่จะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของคนไทยที่ทำร้ายกันเองโดยมีสาเหตส่วนตัวและสถานณ์จากเพื่อนและไม่สามารถควบคุมตนเองถึงได้ทำร้ายกัน ส่วนตัวผมไม่อยากให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับแรงงานไทยเลยนะ ในที่นี้ผมขอพรพระคุ้มครองให้พรแก่แรงงานไทยจงมีจิตสำนึกที่ดี ๆ ต่อกัน ผมต้องการให้ทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน วันเวลาได้พาผมผ่านพ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ผมคิดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมต้องโทษและได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำ การถูกกักกันทำให้ผมรู้สึกเปรียบเสมือนอยู่ในท่อขนาดใหญ่ บางเวลารู้สึกว่าท่อนั้นเล็กและยังบีบลัดผม หายใจก็ไม่สดวกเป็นแบบนี้จริงๆ ความโชดดีก็มีอยู่บ้าง ได้พบผู้คุ้มนักโทษที่ดีมีเพื่อนที่เข้าใจและก็มีครูหรืออาจารย์สอนศาสนาคริสที่เป็นคนไทยดเข้ามาสอน ศาสนาทุกอาทิตย์ ใช่ครับผมรู้สึกถึงความอบอุ่นทางจิตใจที่มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาแนะนำสอบถามความเป็นอยู่และยังให้ความสนุกสนานทางเสียงเพลง และให้เชื่อในการทำความดีต่อกันทำให้ผมมีเพื่อนที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผมรับฟังคำสอนของอาจารย์มาใช้อยู่เสมอ
สถานที่กักกันผู้ต้องโทษเรื่อนจำทุกคนที่เข้ามาตรงนี้แต่ละคนมีความเคยชินที่ต่างกันกัน ช่วงแรกๆที่เข้ามาผมยอมรับว่ามันไม่อายเลยสำหรับการปรับตัวการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันรวมทั้งภาษาที่สือสารไม่ได้เลยต้องใช้ความอดทนอดกลั่นในระดับสูง หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ผิดก็ตาม ผมเห็นบางคนเก็บความรู้สึกไม่อยู่ก็ลงมือชกต่อยกันผู้คุมก็ต้องจับไป เข้าไปขังในห้องทำโทษและจะถูกตัด คะแนนความประพฤติ ระยะเวลาต้องติดเพิ่มนานไปอีกด้วย ใช่ครับเวลาทำให้ทุกอย่างผ่านไปและผมก็มีทักษะที่จะช่วยตัวเองให้ทุกข์น้อยลงโดยการทำดีต่อกัน โดยปกติผมมีความจำไม่ดีเท่าไหร่ในการเรียนภาษาจีนกลาง แต่ใช้ความทนอ่านแล้วอ่านอีกก็พอใช้ภาษาจีนกลางบ้าง เวลานี้ผมมีตำแหน่งเป็นคนแปลภาษาไทยเป็นจีนแปลจดหมายที่จะส่งออกเรือนจำ จดหมายหลายฉบับต้องผ่านการแปลจากผมก่อนและจดหมายเข้ามาเรือนจำผมก็เป็นแปลภาษาจีนกลางต่อ
เมื่อผู้คุมตรวจเนื้อหาเสร็จ ก็รับส่งได้ ผมอยู่ในเรือนจำก็ไม่ขาดการเรียนรู้ศึกษา ภาษาจีนกลางและเรียนรู้การกะทำดีต่อกันโดยจิตไต้สำนึกของผม กระผมเป็นคนตรงชอบความถูกต้องและไม่เบียดเบียนผู้อื่นชอบคุยชอบสนทนาแลกเปลียนความรู้กันฟัง วิทยุ อ่านหนังมสือ ก็ทำให้ผมผ่อนคลายและทำไห้หายคิดถึงบ้าน ตอนที่ผมอยู่บ้านนั้นทำงานและช่วยภรรยาทำงานบ้างเพื่อจะได้เงินมากขึ้น ในขณะที่ผมอยู่บ้านดูแลพวกเขานั้น ก็ดูเหมือนไม่ง่ายเลย แต่ผมกลับมาทำผิดกฏหมายเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันเสียนี่
ใช่ครับผมต้องใช้ความอดทน ความแข็งแกร่งทางจิตใจและไหวพริบในการใช้ชีวิตประจำวันตัดสินปัญาหาทุกอย่างให้เป็นไปตามทิศทางที่ดีเพื่อสู้สังคมที่ดี ระหว่างที่ผมต้องโทษอยู่ในเรื่อนจำแห่งนี้กระผมต้องทำความดีต่อทุกคนโดยทุกวิถีทาง รัฐบาลจะมีการลดโทษให้นักโทษเพื่อจะได้ออกไปสู่สังคมภายนอกเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมต่อไป และกลับเมืองไทยไปดูแลครอบครัวให้มีความอบอุ่นความสุขตามความเพียงพอต่อไป
เคารพและนับถือ