ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ入圍名單公告

【母語評審入圍】
อรัญ โมดี
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/04/blog-post_14.html

อมรรัตน์  ผิวขาว
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_28.html

สโรชา ลู(呂欣清)
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_30.html

นางจันทร์วิภา หลิน
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_9613.html

Mrs Khemphon Sridongphet 
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_31.html

【網路投票入圍】
นางฟ้า(天使)
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/04/blog-post.html
總星數:2602

แม่เฟย (菲媽)
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/coffee-beans.html
總星數:1551

สมบูรณ์  โกเมนรัตนกุล
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_26.html
總星數:1565

หลิน Celine 喜琳
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/inspiration.html
總星數:1588