ผลงานที่ได้รับรางวับ- 得獎名單公佈 -

รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล พร้อมเงินสด1แสนเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/04/giac-mo-noi-xu-nguoi.html

รางวัลกรรมการ
1 รางวัล พร้อมเงินสด8หมื่นเหรียญและถ้วยเกียรติคุณ
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/mua-nhan-chin.html

รางวัลดีเด่น
6 รางวัล พร้อมเงินสด 2หมื่นเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณ
★ Nguyễn Cẩm Thùy / Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ 
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/noi-long-nguoi-con-xa-xu.html

http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/04/kisah-ye-feng-dan-carlos.html

http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_31.html

http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/dong-nhat-ky-trong-em.html

http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/03/asap-hitam-di-suriah.html

★ Nanik Riyati / KEJUJURAN DAN HIJABKU
http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/04/kejujuran-dan-hijabku.html

The Winners Video
http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/08/blog-post_31.html